0879 11 55 66 - 0787 228 229

Xử lý quà biếu tặng cho Khách hàng, quà Tết cho nhân viênDN mua quà biếu tặng Khách hàng nhân dịp năm mới, quà tặng cho nhân viên cuối năm có phải xuất hoá đơn không và có được tính là chi phí được trừ không là những thắc mắc chung của nhiều DN.

Xuất hoá đơn khi biếu tặng quà cho Khách hàng hoặc nhân viên

Theo Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng… (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Khoản 9, Điều 3 Thông tư này cũng nêu rõ hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng… thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

-> Như vậy, khi mua hàng hoá hoặc dùng chính sản phẩm của DN sản xuất để biếu tặng Khách hàng hoặc nhân viên thì DN cũng phải xuất hoá đơn bán ra.

Cách viết hoá đơn khi biếu tặng quà cho Khách hàng hoặc nhân viên

Thông tin người mua hàng: Đối với các quà phải đăng ký sở hữu (ôtô, xe máy …) thì phải viết đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân người được nhận quà để có thể làm được thủ tục đăng ký tài sản.

Đối với các quà biếu tặng không phải đăng ký sở hữu (tivi, bánh kẹo…) thì thường người nhận quà sẽ không lấy hoá đơn. Khi đó, DN lập bảng kê danh sách giá trị quà tặng, tổng cộng số tiền tặng quà trên bảng kê, số tiền chưa có thuế và có thuế GTGT. DN xuất gộp hoá đơn cho nhiều lần tặng quà và ghi “Người mua không lấy hoá đơn”, các thông tin còn lại để trống. (Xem hình mẫu). (Công văn số 5483/TCT-DNL ngày 28/11/2017 của Tổng cục thuế).

Kê khai thuế GTGT hoá đơn quà biếu tặng

  • Đối với DN tặng quà: Hoá đơn lúc mua quà tặng về kê khai vào mục mua vào; Hoá đơn xuất lúc tặng quà kê khai vào mục bán ra.
  • Đối với DN nhận quà tặng: Không được kê khai do không thanh toán tiền. (Công văn số 633/TCT-CS ngày 13/2/2015 của TCT)

Hạch toán hoá đơn quà biếu tặng

  • Đối với DN tặng quà: Khi mua hàng hóa, định khoản Nợ TK 641/642, Nợ TK 133 , Có TK 331. Khi xuất hoá đơn quà tặng, định khoản bút toán thuế GTGT: Nợ TK 641/642 có TK 33311.
  • Đối với DN nhận quà tặng: Hạch toán Nợ TK 152, 142, 642..(Giá trị hàng + thuế), Có TK 711 

Tính thuế TNCN đối với quà biếu tặng cho Khách hàng hoặc nhân viên

  • Đối với quà biếu tặng phải đăng ký sở hữu (xe máy, ôtô..) thuộc diện phải chịu thuế TNCN. Cá nhân nhận được quà biếu tặng trên tự kê khai và nộp thuế TNCN tại nơi làm thủ tục đăng ký trước bạ (DN không có trách nhiệm phải khai và nộp hộ tiền cho cá nhân). 

(Tiết d, Khoản 6, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC : “Cá nhân nhận thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là tài sản khác nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ”)

Chi phí quà biếu tặng có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN ?

  • Đối với quà Tết cho nhân viên: được xem là một khoản phúc lợi cho nhân viên. Khoản chi trên được tính vào chi phí được trừ trong trường hợp có đầy đủ hồ sơ chứng từ , và không quá bình quân 01 tháng lương thực hiện trong năm (Khoản 2.30, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi thuế TNDN và Công văn hướng dẫn chi tiết số 4003/TCT-CS ngày 17/10/2018 của TCT).
  • Đối với quà biếu tặng cho Khách hàng: được xem là chi phí bán hàng, và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đầy đủ hồ sơ chứng từ. (Khoản 1, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 79109/CT-TTHT ngày 7/12/2017 của CT Hà Nội).

Hồ sơ chứng từ nêu trên bao gồm:

  • Hoá đơn mua vào, hợp đồng, bảng kê giao hàng khi mua quà biếu tặng
  • Hoá đơn bán ra khi thực hiện biếu tặng quà cho nhân viên hoặc Khách hàng.
  • Các khoản chi hoặc mức chi được nêu trong: Hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn; quy chế thưởng do chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty (Quyết định), tổng công ty…

Bài viết liên quan


Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid-19

Thủ tục gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp năm 2020

Lưu ý quyết toán thuế cuối năm 2019

Lưu ý công việc kế toán cuối năm 2019

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 3)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 2)

HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229