0879 11 55 66 - 0787 228 229

Văn hoá ASTC


van-hoa-astc

Chúng tôi luôn thấu hiểu rằng, thành công lớn nhất của ASTC là gây dựng được NIỀM TIN từ các khách hàng. Niềm tin ấy được xây dựng từ nền tảng văn hóa TRUNG THỰC – UY TÍN – MINH BẠCH, hun đúc qua nhiều thế hệ và được kế thừa bởi nền văn hoá quốc tế trong mạng lưới RT Asean. Chúng tôi tự hào và tin tưởng rằng, văn hóa ASTC như những viên gạch đặt nền móng cho những thành công trong tương lai.

Hệ Giá trị Văn hóa ASTC bao hàm các nội dung: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Thông điệp, Giá trị đạo đức, Trách nhiệm của mỗi Thành viên ASTC và các chuẩn mực hành vi ứng xử của nhân viên ASTC là bộ phận cấu thành VĂN HÓA ASTC.

Văn hoá ASTC là sự giao thoa giữa văn hoá Việt Nam và văn hoá được xây dựng bền vững trong khối RT Asean. Mục tiêu cuối cùng là phát huy văn hoá ASTC trong mỗi hành động và suy nghĩ của nhân viên nhằm mang lại cho khách hàng phong cách phục vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.

“ASTC tiên phong cung cấp GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN  bằng sự Tận tâm – Kinh nghiệm quốc tế – Hợp tác bền vững”


HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229