0879 11 55 66 - 0787 228 229

Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Và Công văn 2159/BHXH-BT của BHXH Việt, tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019 cụ thể như sau:

Các khoản trích theo lương Trích vào Chi phí của DN Trích vào lương của NLĐ Tổng
1. Bảo hiểm xã hội (BHXH) 17,5%

Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 0,5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

8%

(8% trích vào lương Người lao động (đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất))

25,5%
2. Bảo hiểm y tế (BHYT) 3% 1,5% 4,5%
3. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 1% 1% 2%
4. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 2% 2%
Tổng các khoản BH (1+2+3) 21,5% 10,5% 32%
Tổng các khoản = (1+2+3+4) 23,5% 10,5% 34%

 

Hàng tháng DN phải đóng cho: Cơ quan BHXH Quận, huyện là: 32% (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Trong đó: Trích vào Chi phí của DN là: 21,5% và trích vào tiền lương của người lao động là: 10,5%)Liên đoàn lao động Quận, huyện là: 2% (KPCĐ) trên Tổng quỹ tiền lương hàng tháng mà DN chi trả cho người lao động tham gia BHXH.

Xem thêm:

Tính thuế nhà thầu nhập khẩu hàng hóa kèm dịch vụ

Chuyển nhượng giá và những điều cần biết

DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG GIÁ UY TÍN, KINH NGHIỆM, HIỆU QUẢ.
Bài viết liên quan


Xử lý quà biếu tặng cho Khách hàng, quà Tết cho nhân viên

Lưu ý quyết toán thuế cuối năm 2019

Lưu ý công việc kế toán cuối năm 2019

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 3)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 2)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 1)

HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229