0879 11 55 66 - 0787 228 229

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 3)Phần 3 này tập trung vào những sai sót thường gặp liên quan đến thuế TNCN của người lao động, chuyên gia nước ngoài.

Xem các phần trước tại đây:

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 1)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 2)

 

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện cá nhân cư trú nhưng không kê khai Thu nhập toàn cầu

Người lao động nước ngoài làm việc tại Doanh nghiệp Việt Nam, đáp ứng điều kiện cư trú thì phải thực hiện quyết toán thuế TNCN cho toàn bộ thu nhập phát sinh, không phân biệt nơi trả, nơi nhận (hay còn gọi là Thu nhập toàn cầu).

Như vậy, trường hợp người lao động Nước ngoài chỉ có duy nhất thu nhập tại Doanh nghiệp Việt Nam thì mới được uỷ
quyền quyết toán TNCN.

Đồng thời, Doanh nghiệp nên yêu cầu người lao động cam kết không có thu nhập nào khác ngoài DN tại Việt Nam trước khi uỷ quyền. Điều này giúp người lao động hiểu được nghĩa vụ tuân thủ về thuế của mình (vì cá nhân có thể lầm tưởng rằng họ không cần kê khai thuế TNCN cho phần được nhận từ Công ty mẹ) và đảm bảo Doanh nghiệp đã nhận uỷ quyền đúng (Tải mẫu cam kết song ngữ tại đây).

Trường hợp người lao động Nước ngoài làm việc tại Doanh nghiệp ở Việt Nam, nhưng vẫn hưởng lương từ Công ty mẹ, thì thuộc diện tự quyết toán do không đáp ứng được các điều kiện uỷ quyền trên. Doanh nghiệp vẫn kê khai thu nhập đã trả cho người lao động nhưng không tích vào cột uỷ quyền quyết toán khi lên Quyết toán thuế TNDN. Người lao động sẽ tự quyết toán trên phần thu nhập phát sinh toàn cầu (kê khai biểu mẫu riêng). Khi đó, cá nhân phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức chi trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN (Tải mẫu Xác nhận thu nhập song ngữ tại đây). Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

 

Chuyên gia nước ngoài thuộc diện được miễn thuế TNCN nhưng không nộp hồ sơ miễn thuế đúng thời hạn

Hiện nay, chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam được xem xét miễn thuế TNCN theo hai diện:

  • Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam; chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ tại Việt Nam đáp ứng điều kiện theo điều 2, Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg
  • Chuyên gia nước ngoài do Công ty mẹ hoặc Nhà thầu cử sang làm việc tại Việt Nam nhưng phía Việt Nam không trả lương.

Khi chuyên gia nước ngoài được cử sang Việt Nam làm việc mặc dù không nhận lương tại Việt Nam, nhưng đấy là phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam trong những ngày công tác. Vì vậy, người lao động vẫn phải kê khai tính nộp thuế trên phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam (điều 1, Thông tư 111/2013/TT-BTC về người nộp thuế).

Tuy nhiên, chuyên gia đến từ nước có ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nếu thỏa mãn các điều kiện theo hiệp định (thông thường là: Tổ chức chi trả ở nước ngoài, cá nhân thực thi theo nhiệm vụ nước ngoài, không cư trú) thì được xét miễn thuế TNCN.

Hiện nay Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Anh, Khu vực Đông Nam Á…

Cả hai đối tượng miễn thuế nêu trên đều phải thực hiện đăng ký hồ sơ miễn thuế đến Cơ quan thuế trong thời hạn nhất định.

Trường hợp người lao động và Doanh nghiệp không tuân thủ trình tự hồ sơ được quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 96/2016/TT-BTC thì vẫn đối diện với rủi ro Cơ quan thuế truy thu thuế TNCN từ phần thu nhập này.

Cụ thể về chi tiết hồ sơ và thời hạn vui lòng xem bài viết tại đây.
Bài viết liên quan


Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid-19

Thủ tục gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp năm 2020

Xử lý quà biếu tặng cho Khách hàng, quà Tết cho nhân viên

Lưu ý quyết toán thuế cuối năm 2019

Lưu ý công việc kế toán cuối năm 2019

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 2)

HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229