0879 11 55 66 - 0787 228 229

Lưu ý quyết toán thuế cuối năm 2019Kỳ hạn nộp báo cáo năm 2019 đã tới gần, ASTC xin được lưu ý Quý khách hàng các thủ tục cần hoàn thiện cho công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

I. Quyết toán thuế TNCN

1. Thời điểm xác định: là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế (Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

2. Yêu cầu: tại thời điểm quyết toán thuế TNCN người lao động phải có MST (Khoản 5 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC)

Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc, chậm nhất 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Việc đăng ký sẽ được thực hiện qua trang thuedientu.dgt.gov.vn, thông qua 2 hình thức kê khai trực tuyến hoặc tại tờ khai xuất từ phần mềm HTKK.

3. Ủy quyền quyết toán: NLĐ phải thỏa mãn đồng thời

  • Tại thời điểm quyết toán đang làm việc tại Doanh nghiệp
  • Ký Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên
  • Có thu nhập duy nhất một nơi trong năm dương lịch (kể cả không làm đủ 12 tháng)

II. Quyết toán thuế TNDN

1. Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính năm 2019: chậm nhất là đến ngày 30/01/2019, Doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN tạm tính tối thiểu bằng 80% tổng số thuế TNDN trong năm (Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

2. Lưu ý các phụ lục có phát sinh trong năm phải làm đầy đủ: Phụ lục chuyển lỗ, Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi, Phụ lục chuyển nhượng BĐS, Phụ lục về giao dịch liên kết….
Bài viết liên quan


Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid-19

Thủ tục gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp năm 2020

Xử lý quà biếu tặng cho Khách hàng, quà Tết cho nhân viên

Lưu ý công việc kế toán cuối năm 2019

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 3)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 2)

HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229