0879 11 55 66 - 0787 228 229

Kinh phí công đoàn và Đoàn phí được sử dụng như thế nào?Có hay không việc bắt buộc doanh nghiệp trích Kinh phí công đoàn và Đoàn phí nộp về liên đoàn lao động cấp trên? Khoản phí này sẽ được doanh nghiệp thu trên nguyên tắc nào sử dụng ra sao? Chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định số 191/2013/NĐ-CP – Quy định chi tiết về tài chính công đoàn;
  • Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ – Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

 

Kinh phí công đoàn

1. Đối tượng đóng:

Tất cả các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp không thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.

Như vậy, Kinh phí công đoàn chính là một khoản nộp ngân sách bắt buộc mà doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện.

2. Mức trích nộp:

Đóng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

3. Phân bổ mức đóng:

Trường hợp doanh nghiệp CÓ thành lập công đoàn cơ sở:

 – 67% tổng số thu kinh phí công đoàn do công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng;

 – 33% tổng số thu kinh phí công đoàn nộp công đoàn cấp trên.

Trường hợp doanh nghiệp KHÔNG thành lập công đoàn cơ sở:

 – 67% tổng số thu kinh phí công đoàn nộp về cho Công đoàn cấp trên;

 – 33% tổng số thu kinh phí công đoàn nộp về Công đoàn Nhà nước.

Tuy nhiên, THỰC TẾ CÁC DOANH NGHIỆP NỘP 100% VỀ CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN.

4. Phương thức đóng:

– Đóng theo tháng, mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động;

– Đóng tại tại Liên đoàn Lao động quận/huyện nơi đặt trụ sở.

5. Mức phạt khi không đóng:

Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 12% – dưới 15% tổng số tiền phải đóng nhưng tối đa không quá 75 triệu.

 

Đoàn phí

1. Đối tượng đóng:

Người lao động tham gia tổ chức công đoàn (chỉ áp dụng cho doanh nghiệp thành lập Công đoàn cơ sở).

2. Mức trích nộp:

Đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.

3. Phân bổ mức đóng:

Trường hợp doanh nghiệp CÓ công đoàn cơ sở:

 – 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn do công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng;

 – 60% tổng số thu đoàn phí nộp công đoàn cấp trên.

Trường hợp doanh nghiệp KHÔNG có công đoàn cơ sở: Không trích nộp, không đóng.

4. Phương thức đóng:

 – Đóng hàng tháng cho công đoàn cơ sở; hoặc

 – Trích từ tiền lương hàng tháng.

5. Mức phạt khi không đóng:

Người lao động tham gia tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp nếu không đóng liên tục 06 tháng mà không có lý do chính đáng sẽ bị kỷ luật.

 

Kết luận

Qua đây, trường hợp công ty không thành lập công đoàn cơ sở vẫn phải trích kinh phí công đoàn là 2% quỹ lương đóng bảo hiểm và nộp 100% về liên đoàn lao động cấp trên. Như vậy, dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì vẫn phải đóng kinh phí công đoàn.

Ngoài ra, tùy từng công đoàn cấp trên tại các khu vực, khi doanh nghiệp có nhu cầu chi tiêu cho các hoạt động của công đoàn có thể làm đơn đề nghị lên để được duyệt ngân sách cho cơ sở.
Bài viết liên quan


Xử lý quà biếu tặng cho Khách hàng, quà Tết cho nhân viên

Lưu ý quyết toán thuế cuối năm 2019

Lưu ý công việc kế toán cuối năm 2019

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 3)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 2)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 1)

HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229