0879 11 55 66 - 0787 228 229

Hỗ Trợ Khởi Nghiệp


ASTC thấu hiểu khó khăn của các bạn trẻ mới khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập. ASTC cung cấp dịch vụ tư vấn từ A-Z từ thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật đến tư vấn giải pháp quản trị doanh nghiệp, tư vấn thuế, kế toán, tài chính.

ho-tro-dn-start-up

1. Tư vấn trước khi thành lập công ty

 • Mở đầu của dịch vụ tư vấn thành lập công ty là tư vấn lựa chọn loại hình công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngòai… loại hình công ty nào phù hợp với bạn???
 • Tư vấn tên công ty: Lựa chọn tên và tra cứu tên
 • Tư vấn trụ sở công ty: Trụ sở đi thuê hoặc thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty.
 • Tư vấn đăng ký vốn điều lệ: Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp.
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh (Theo hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân)
 • Tư vấn về người sáng lập của công ty (Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành)
 • Tư vấn thủ tục và các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty)
 • Lập hồ sơ thành lập công ty (Chuẩn hóa hồ sơ theo yêu cầu : Đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách cổ đông và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật)

2Thực hiện các công việc theo ủy quyền

 • Đăng ký cấp giấy chứng nhận kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư
 • Cấp mã số doanh nghiệp/Mã số thuế tại Cục thuế
 • Cấp dấu pháp nhân tại cơ quan công an
 • Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh
 • Tiến hành thủ tục để khắc dấu cho Công ty (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế)
 • Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

3. Hoạt động tư vấn, trợ giúp khách hàng sau thành lập công ty

 • Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…)
 • Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax)
 • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email)
 • Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…

“ASTC tiên phong cung cấp GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN  bằng sự Tận tâm – Kinh nghiệm quốc tế – Hợp tác bền vững”


HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229