0879 11 55 66 - 0787 228 229

Kế toán trọn gói


dich-vu-ke-toan-tron-goi

Dịch vụ kế toán trọn gói tại ASTC sẽ là giải pháp tối ưu – “Giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp”

ASTC sẽ hỗ trợ bạn như thế nào?

 1. Kê khai thuế trong  dịch vụ kế toán trọn gói:
 • Khai thuê môn bài hàng năm.
 • Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
 • Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác
 • Lập báo cáo tài chính
 • Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh
 1. Các nghiệp vụ kế toán
 • Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán
 • Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh
 • Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật
 • Hoạch toán và ghi sổ sách các chứng từ
 • Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định
 • Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp
 • Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp
 1. Tư vấn, giải trình thuế
 • Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện
 • Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu
 • Làm việc với công ty kiểm toán
 • Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
 1. Giao nhận chứng từ và nộp các báo cáo
 • Nhận các chứng từ từ khách hàng.
 • Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cam kết của ASTC

 • Đặt lợi ích hợp pháp của khách hàng lên trên hết, cung cấp các dịch vụ chuyên ngành và các thông tin đáng tin cậy nhằm giúp khách hàng đưa ra quyết định quản lý, tài chính và kinh tế một cách có hiệu quả nhất.
 • Trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi am hiểu các yêu cầu, các vướng mắc mà khách hàng gặp phải khi tiến hành sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
 • ĐẢM BẢO hỗ trợ khách hàng giải quyết tốt nhất các vấn đề mà ít có tổ chức tư vấn chuyên ngành nào có thể thực hiện được.
 • Tôn trọng nguyên tắc: độc lập, khách quan, trung thực và bảo mật, tuân thủ các quy định của pháp luật, các chuẩn mực kế toán, và kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành cũng như các chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận chung.

“ASTC tiên phong cung cấp GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN  bằng sự Tận tâm – Kinh nghiệm quốc tế – Hợp tác bền vững”


HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229