0879 11 55 66 - 0787 228 229

Dịch Vụ Kế Toán


ASTC được hình thành và phát triển từ khởi đầu là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán, đảm bảo cung cấp giải pháp toàn diện, giúp doanh nghiệp tối ưu chí phí và tối đa hoá hiệu quả. Dịch vụ kế toán của ASTC đã được Bộ Tài chính và đông đảo khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao. ASTC là thành viên chính thức của hiệp hội RT – Asean có trụ sở chính tại Singapore, có mặt tại 10 thành phố trên khắp Asean, châu Á và châu Úc.

“ASTC tiên phong cung cấp GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN  bằng sự Tận tâm – Kinh nghiệm quốc tế – Hợp tác bền vững”

Với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau, ASTC cam kết thực hiện sứ mệnh đặt ra:

  • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị – kinh doanh;
  • Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán – tài chính đã có sẵn;
  • Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư… theo quy định.
  • Hợp tác bền vững, cam kết chịu trách nhiệm pháp lý trọn đời.
  • Cam kết đem lại giải pháp toàn diện, tối ưu chi phí, đảm bảo hiệu quả vượt trội.

Các dịch vụ Kế toán tại ASTC bao gồm:

 

Don't stress out. Breathe (1)


HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229