0879 11 55 66 - 0787 228 229

Blog


Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang gây nên những ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã kịp thời đưa ra các chính sách, chỉ thị...

Thủ tục gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp năm 2020

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ được ban hành trên tinh hình hỗ trợ tối đa các thành phần kinh tế bị tổn thương trước ảnh hưởng...

Xử lý quà biếu tặng cho Khách hàng, quà Tết cho nhân viên

DN mua quà biếu tặng Khách hàng nhân dịp năm mới, quà tặng cho nhân viên cuối năm có phải xuất hoá đơn không và có được tính là chi phí được trừ không...

Lưu ý quyết toán thuế cuối năm 2019

Kỳ hạn nộp báo cáo năm 2019 đã tới gần, ASTC xin được lưu ý Quý khách hàng các thủ tục cần hoàn thiện cho công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)...

Lưu ý công việc kế toán cuối năm 2019

ASTC xin gửi tới Quý khách hàng những vấn đề mà Quý khách hàng cần lưu ý để chuẩn bị cho năm tài chính 2020 sắp đến, bao gồm: chuyển đổi kỳ kê khai thuế...

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 3)

Phần 3 này tập trung vào những sai sót thường gặp liên quan đến thuế TNCN của người lao động, chuyên gia nước ngoài. Xem các phần trước tại đây: Những...

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 2)

Tiếp theo bài trước: Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 1)   Người lao động có thu nhập hai nơi trong một năm dương lịch...

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 1)

Kỳ này ASTC sẽ chia sẻ với bạn đọc về những sai sót mà kế toán thường mắc phải trong quá trình tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Chúng tôi tổng hợp các...

Nhận diện chênh lệch lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế

Để thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai khi làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), kế toán cần hiểu rõ bản chất các mục của chỉ tiêu B trên...

Chuyên gia nước ngoài thuộc dự án phi Chính phủ đến Việt Nam được miễn thuế TNCN?

Pháp luật Việt Nam đã quy định thủ tục và hướng dẫn hồ sơ chứng minh cho các trường hợp thuộc diện được miễn thuế, không cần kê khai và không phải nộp...
HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229