0879 11 55 66 - 0787 228 229

Sổ sách kế toán là gì? Sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì?Trong lĩnh vực kế toán, sổ sách kế toán là một khái niệm, tài liệu vô cùng quan trọng, được các kế toán viên sử dụng nhiều nhất trong suốt quãng thời gian công tác. Nhiều người hiểu Sổ sách kế toán như một công việc hoặc một phương thức quyết toán thuế. Vậy thực chất sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán là gì?

Có nhiều loại sổ sách kế toán tùy theo theo phương thức ghi lưu, theo mức độ khái quát của nội dung ghi lưu, theo hình thức cấu trúc hoặc tổ chức. Với mỗi kỳ kế toán hàng năm, một doanh nghiệp chỉ có duy nhất một hệ thống sổ sách kế toán. Sổ kế toán gồm có sổ sách kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

 • Sổ sách kế toán là những giấy tờ như hóa đơn, sổ sách, chứng từ được thiết kế khoa học, có mối quan hệ liên kết chặt chẽ với nhau, được dử dụng để ghi lưu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chuẩn theo các phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu của các chứng từ kế toán.
 • Sổ sách kế toán phải được ghi rõ tên đơn vị doanh nghiệp, tên sổ, ngày thành lập sổ, người đại diện theo pháp luật của đơn vị và kế toán trưởng, số trang và dấu giáp lai.

Các cấp độ của sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

 • Sổ sách kế toán tổng hợp là 1 loại của sổ sách kế toán, dùng để ghi lưu các nghiệp vụ tài chính kinh tế trong từng thời kì kế toán theo từng niên độ kế toán, quan hệ đối ứng các tài khoản của những nghiệp vụ đó và dùng để phản ánh tổng quát tình hình tài sản, nguồn vốn, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Sổ sách kế toán tổng hợp gồm có: sổ nhật ký chung và sổ cái

Từ việc phân tích sổ sách kế toán là gì, sổ sách kế toán tổng hợp gồm những gì, ta sẽ bắt đầu phân tách chúng với sổ nhật ký chung và sổ cái.

Sổ nhật ký chung

Số liệu kế toán trên sổ nhật ký phản ánh tổng số phát sinh Bên Nợ và Bên Có của tất cả các tài khoản kế toán được sử dụng trong doanh nghiệp.

Sổ nhật ký cần phản ánh đủ các nội dung sau:

 • Ngày ghi sổ.
 • Số hiệu và ngày của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
 • Tóm tắt nội dung về nghiệp vụ tài chính kinh tế phát sinh.
 • Số tiền của nghiệp vụ tài chính kinh tế phát sinh.

Sổ cái

Sổ cái ghi lưu những số liệu kế toán phản ánh tổng quát tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh trong kì kế toán

Sổ cái phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

 • Ngày ghi sổ.
 • Số hiệu và ngày của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
 • Tóm tắt nội dung về nghiệp vụ tài chính kinh tế phát sinh.
 • Số tiền của nghiệp vụ tài chính kinh tế phát sinh được ghi vào Bên Nợ hoặc Bên Có.

Sổ kế toán chi tiết

Dùng để theo dõi chi tiết tăng giảm của tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí của từng tài khoản. Ngoài ra sổ kế toán chi tiết theo dõi theo từng đối tượng công nợ phải thu và đối tượng công nợ phải trả cũng như theo dõi chi tiết từng mặt hàng tồn kho (Nguyên vật liệu, Thành phẩm, Công cụ dụng cụ, Hàng hóa).
Sau khi hiểu rõ sổ sách kế toán là gì và những loại sổ sách bao gồm, kế toán viên cũng như chủ doanh nghiệp sẽ không còn cảm thấy khó khăn khi theo dõi nguồn tải sản, vốn, thu – chi, lãi – lỗ. Sổ sách kế toán chính là 1 trong những tài liệu quan trọng nhất trong việc theo dõi, kiểm kê tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán viên phải hiểu rõ, ghi chép, theo dõi, cất giữ và phân tách chúng tỉ mỉ để tránh xảy ra sai sót trong quá trình làm việc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM :

Dịch vụ dọn dẹp số sách kế toán là gì?
Công việc của kế toán tổng hợp nội bộ là thế nào trong Doanh nghiệp?

Nguồn: https://astc.vn/
Bài viết liên quan


Xử lý quà biếu tặng cho Khách hàng, quà Tết cho nhân viên

Lưu ý quyết toán thuế cuối năm 2019

Lưu ý công việc kế toán cuối năm 2019

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 3)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 2)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 1)

HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229