024 6651 3639 - 028 2260 8686

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2019Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc về thời hạn nộp phí môn bài, căn cứ theo văn bản pháp lý là Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định của chính phủ về lệ phí môn bài doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn 1 số trường hợp đặc biệt doanh nghiệp cần lưu ý.

Doanh nghiệp mới thành lập Doanh nghiệp đang hoạt động
– Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

– Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

 

– Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2019.

– Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

 

 

Đặc biệt, cần phải chú ý một số trường hợp nêu sau:

  • Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
  • Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
  • Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.
  • Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

 Xem thêm:
Tính thuế nhà thầu nhập khẩu hàng hóa kèm dịch vụ

Dịch vụ liên quan đến chuyển nhượng giá tại ASTC
Bài viết liên quan


Chuyên gia nước ngoài thuộc dự án phi Chính phủ đến Việt Nam được miễn thuế TNCN?

Hồ sơ cần có để ghi nhận hợp lý chi phí lương của người nước ngoài

Cách xử lý giá trị còn lại của TSCĐ sau khi tháo dỡ

Bản tin thuế tháng 8 năm 2019

Bản tin thuế tháng 7 năm 2019

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ có được trừ khi tính thuế TNDN?

HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686