024 6651 3639 - 028 2260 8686

Hà Thị Thu TrangMs. quynh (5)

Trên 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực  kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp, chị Trang chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và đầu tư tài chính, trở thành một trong số chuyên gia kiểm toán uy tín tại Việt Nam.

Chức danh: Phó giám đốc 

Học vấn

– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);

– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế (CTA);

– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân).

Kinh nghiệm công tác

–  Phó Giám đốc ASTC từ năm 2011 đến nay.

– Kiểm toán viên Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
Bài viết liên quan


Bùi Minh Cường

Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Quỳnh

Vũ Trung Kiên

Đinh Thị An Thanh

HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686