024 6651 3639 - 028 2260 8686

Nguyễn Thị QuỳnhYOU MADE IT

Trên 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực  kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp, chị Quỳnh chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và đầu tư tài chính, trở thành một trong số chuyên gia kiểm toán uy tín tại Việt Nam.

Chức danh: Phó giám đốc 

Học vấn

– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân).

Kinh nghiệm công tác

– Sáng lập ASTC từ năm 2011 đến nay.
Bài viết liên quan


Ngô Kiều Anh

Nguyễn Thị Xuân

Vũ Trung Kiên

Hà Thị Thu Trang

Đinh Thị An Thanh

HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686