024 6651 3639 - 028 2260 8686

Vũ Trung KiênMs. quynh (6)

Hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kiểm toán, kế toán.

Chức danh: Giám đốc ASTC chi nhánh TP HCM

Học vấn: Kỹ sư xây dựng (Đại học Xây dựng Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên ASTC TP HCM; Giám đốc điều hành từ năm 2011 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam
Bài viết liên quan


Thành viên công ty

Mr. Park Sung Wan

Bùi Minh Cường

Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Quỳnh

Hà Thị Thu Trang

HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686