024 6651 3639 - 028 2260 8686

Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế năm 2018Việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn xảy ra trường hợp luật quy định “một đằng”, doanh nghiệp hiểu và vận dụng “một nẻo”.

Ngày 23/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 11397/CT-TTHT hướng dẫn về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế và hoàn thuế GTGT. Theo đó: Từ 5/11/2017, miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC, kể từ ngày 5/11/2017, doanh nghiệp được miễn nộp thông báo mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế. Thay vào đó, chỉ cần điều chỉnh mẫu tờ khai thuế GTGT cho phù hợp với phương pháp tính thuế mới.

Cụ thể, kê khai theo mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT (nếu chuyển đổi sang phương thức khấu trừ) hoặc mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT (nếu chuyển đổi sang phương thức trực tiếp).

XEM CHI TIẾT CÔNG VĂN:

 


ASTC – DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – HOTLINE: 098 456 1897Bài viết liên quan


Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở

Lưu ý: Những hạn chế trong giao dịch liên kết

Cấn trừ chi phí khuyến mại vào tiền hàng, có phải xuất hóa đơn?

Năm 2018: Cập nhật ngay 8 điều luật mới về chế độ thai sản

Phân tích báo cáo tài chính – cơ sở ra quyết định kinh doanh

Vai trò và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686