024 6651 3639 - 028 2260 8686

Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế năm 2018Việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn xảy ra trường hợp luật quy định “một đằng”, doanh nghiệp hiểu và vận dụng “một nẻo”.

Ngày 23/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 11397/CT-TTHT hướng dẫn về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế và hoàn thuế GTGT. Theo đó: Từ 5/11/2017, miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC, kể từ ngày 5/11/2017, doanh nghiệp được miễn nộp thông báo mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế. Thay vào đó, chỉ cần điều chỉnh mẫu tờ khai thuế GTGT cho phù hợp với phương pháp tính thuế mới.

Cụ thể, kê khai theo mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT (nếu chuyển đổi sang phương thức khấu trừ) hoặc mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT (nếu chuyển đổi sang phương thức trực tiếp).

XEM CHI TIẾT CÔNG VĂN:

 


ASTC – DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – HOTLINE: 098 456 1897Bài viết liên quan


Phụ cấp chuyên cần có phải tính vào thu nhập đóng BHXH không?

Đóng chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn là sai quy định

Doanh nghiệp trả lương cho người lao động bằng USD?

Trường hợp nào được hưởng BHXH 1 lần?

KHÔNG tính đóng BHXH với Tiên thưởng và tiền lương năng suất

Hướng dẫn Tính thuế TNCN với thu nhập vừa Gross vừa Net?

HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686