024 6651 3639 - 028 2260 8686

Đinh Thị An ThanhMs. quynh (8)

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính, chị Thanh là một trong những chuyên gia uý tín trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế.

Chức danh: Trưởng phòng kiểm toán.

Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế (CTA);
– Chứng chỉ ACCA;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân).

Kinh nghiệm công tác
– Trưởng phòng kế toán tại ASTC từ năm 2013 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Nexia ACPA (nay là Công ty Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam) từ 2010-2012;
– Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán VAE.
Bài viết liên quan


Thành viên công ty

Mr. Park Sung Wan

Bùi Minh Cường

Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Quỳnh

Vũ Trung Kiên

HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686