024 6651 3639 - 028 2260 8686

Bản Tin ASTC


Chuyên gia nước ngoài thuộc dự án phi Chính phủ đến Việt Nam được miễn thuế TNCN?

Pháp luật Việt Nam đã quy định thủ tục và hướng dẫn hồ sơ chứng minh cho các trường hợp thuộc diện được miễn thuế, không cần kê khai và không phải nộp...

Hồ sơ cần có để ghi nhận hợp lý chi phí lương của người nước ngoài

Doanh nghiệp khi tuyển dụng người lao động nước ngoài cần chú ý tới danh mục hồ sơ chứng từ cần thiết cung cấp để chứng minh và ghi nhận hợp lý khoản chi...

Cách xử lý giá trị còn lại của TSCĐ sau khi tháo dỡ

Sau khi tháo dỡ TSCĐ, kế toán nên hạch toán phần giá trị còn lại như thế nào? Đây có phải là một khoản chi phí được trừ khi tính toán thuế TNDN hay không?   1....

Bản tin thuế tháng 8 năm 2019

Tháng 8 năm 2019 đánh dấu sự ra đời của thông tư mới - Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập các Khoản dự phòng thay thế cho các văn bản đã ban...

Bản tin thuế tháng 7 năm 2019

Trong bản tin thuế tháng này, ASTC đem đến cho bạn cái nhìn tổng hợp về các văn bản mới được ban hành hoặc có hiệu lực từ tháng 7 năm 2019. Các quy định...

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ có được trừ khi tính thuế TNDN?

Một trong những khía cạnh doanh nghiệp cân nhắc khi có ý định mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động là nghĩa vụ thuế TNDN và TNCN phát sinh. Khoản...

Kinh phí công đoàn và Đoàn phí được sử dụng như thế nào?

Có hay không việc bắt buộc doanh nghiệp trích Kinh phí công đoàn và Đoàn phí nộp về liên đoàn lao động cấp trên? Khoản phí này sẽ được doanh nghiệp thu...

Văn phòng đại diện – Các loại thuế phải nộp

Văn phòng đại diện là gì? Điểm khác biệt giữa văn phòng đại diện thành lập bởi doanh nghiệp trong nước và thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt...

Không bắt buộc có kế toán trưởng cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư số 132 ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ chính thức có hiệu lực và áp dụng cho năm tài chính...

Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Và Công văn 2159/BHXH-BT của BHXH Việt, tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019 cụ thể như sau: Các khoản trích...
HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686