024 6651 3639 - 028 2260 8686

Blog


Phụ cấp chuyên cần có phải tính vào thu nhập đóng BHXH không?

Từ ngày 1/1/2018, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật ghi trong hợp đồng lao động....

Đóng chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn là sai quy định

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật....

Doanh nghiệp trả lương cho người lao động bằng USD?

Tính đến hết năm 2017 ở Việt Nam có hơn 14,6 nghìn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng 54,2% so với năm 2012, bình quân hàng năm tăng 9,2%. Con...

Trường hợp nào được hưởng BHXH 1 lần?

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, người lao động muốn được hưởng lương hưu tối đa phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thêm 5 năm nữa, muốn hưởng lương hưu tối...

KHÔNG tính đóng BHXH với Tiên thưởng và tiền lương năng suất

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản...

Hướng dẫn Tính thuế TNCN với thu nhập vừa Gross vừa Net?

Trong bài viết này ASTC hướng dẫn cách tính thuế TNCN (Thu nhập cá nhân) đối với thu nhập được nhận vừa Gross vừa Net. Thoạt nghe có vẻ hơi khó hiểu về...

Thuế TNCN đối với lao động hưu trí vẫn đang ký hợp đồng lao động

Trên thực tế, nhiều trường hợp người lao động đã về hưu, đang hưởng lương hưu, trợ cấp hưu trí nhưng vẫn có giao kết hợp đồng lao động cho đơn vị công...

Chính sách thuế liên quan hoạt động khuyến mại áp dụng cho năm 2018

Trong quá trình thương mại, kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ, chiến dịch khuyến mại thường xuyên được sử dụng như một chính sách kích cầu, tri ân...

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2018/NĐ-CP Hà Nội,...

Lưu ý: Những hạn chế trong giao dịch liên kết

Có 3 nguyên tắc cần lưu ý khi doanh nghiệp có quan hệ giao dịch liên kết sẽ được trình bày tại bài viết sau. Nguyên tắc 1: giao dịch không phù hợp bản...
HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686