024 6651 3639 - 028 2260 8686

Bùi Minh CườngTrên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực  kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp, ông Bùi Minh Cường chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.

Chức danh: Giám đốc

Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế tại Học viện Ngân Hàng.

Kinh nghiệm công tác

– Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thuế và Giải pháp Quản trị (ASTC) từ năm 2017 đến nay;
– Trưởng phòng Kiểm toán cấp cao tại công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập – IAC Chi nhánh Hà Nội từ năm 2014 đến 2017;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
Bài viết liên quan


Thành viên công ty

Mr. Park Sung Wan

Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Quỳnh

Vũ Trung Kiên

Hà Thị Thu Trang

HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686