024 6651 3639 - 028 2260 8686

4 Công văn trả lời về thuế kế toán cần lưu ýNgười làm kế toán, kỹ năng và kinh nghiệm quan trọng 1 thì việc cập nhật thông tư/ công văn mới nhanh, kịp thời quan trọng 10. Đừng bỏ qua 4 công văn trả lời về thuế đáng lưu ý nhất hiện nay.

1. Công văn số 3149/TCT-CS ngày 15/08/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trực tuyến:

Trường hợp Công ty thuê chỗ quảng cáo trên trang Google, Facebook thuộc sở hữu của tổ chức nước ngoài thì bên nước ngoài phải chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC .
Trước khi thanh toán phí dịch vụ, Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thay thuế nhà thầu, gồm thuế GTGT và thuế TNDN.
Chi phí quảng cáo trực tuyến trên mạng nếu nhằm phục vụ hoạt động SXKD, có đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được hạch toán khi tính thuế TNDN.
 

2. Công văn số 2550/GSQL-GQ2 ngày 15/08/2018 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan của Doanh nghiệp chế xuất

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, hàng hóa chuyển từ DNCX này sang DNCX khác được miễn tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Như vậy, điều khoản này chỉ miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa điều chuyển giữa các DNCX với nhau.
Theo đó, trường hợp DNCX điều chuyển máy móc, thiết bị sang cho Chi nhánh, nhưng Chi nhánh này không hoạt động theo loại hình DNCX thì không được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
 

3. Công văn số 6546/CT-TTHT ngày 05/07/2018 của Cục Thuế TP. HCM về thuế GTGT

 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, hàng hóa giao, nhận ở địa điểm nằm ngoài Việt Nam được hưởng thuế GTGT 0%.
Theo đó, trường hợp Công ty bán lại hàng nhập khẩu cho doanh nghiệp trong nước, nhưng địa điểm giao hàng ở cảng nước ngoài và bên mua sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục nhập khẩu thì bên bán được hưởng thuế GTGT 0%.

 
4. Công văn số 5636/CT-TTHT ngày 14/06/2018 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế

Theo quy định tại điểm d khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, tiền lương, tiền công của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên không được chấp nhận là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Theo Cục thuế TP. HCM, ngoài tiền lương thì khoản chi phí thuê căn hộ kèm chi phí điện, nước, internet chi trả cho cá nhân nước ngoài là giám đốc đồng thời là chủ công ty TNHH một thành viên cũng không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Tuy nhiên, khoản lợi ích nêu trên của chủ công ty TNHH một thành viên là lợi ích do chính bản thân chủ sở hữu chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN nên được miễn thuế TNCN theo điểm c khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.


“Giải Pháp Toàn Diện – Phát Triển Bền Vững”
Bài viết liên quan


Không bắt buộc có kế toán trưởng cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2019

Tính thuế nhà thầu nhập khẩu hàng hóa kèm dịch vụ

9 Công việc hàng ngày của Kế toán công ty thương mại

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2018

HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686